You are currently viewing Zatoka Bai Tu Long

Zatoka Bai Tu Long

Bai Tu Long Bay
Według legendy Matka Smok i jej dzieci wylądowały w zatokach Hạ Long i Bai Tu Long, aby chronić Wietnam.

Read More…