You are currently viewing Zatrzymanie nielegalnego transportu odpadów

Zatrzymanie nielegalnego transportu odpadów

W całej Polsce trwają wspólne działania GIOŚ i Policji w walce z nielegalnym transportem odpadów.

W ramach współpracy pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, a Komendą Stołeczną Policji, inspektorzy Wydziału Interwencyjno-Operacyjnego DZPŚ wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili wspólne kontrole pojazdów przewożących odpady na terenie Warszawy.

W wyniku podjętych kontroli zatrzymany został pojazd przewożący odpady bez wymaganych dokumentów, na którego naczepie znajdowały się zmieszane odpady gruzu, ziemi i ceramiki budowlanej.

Po przeprowadzeniu oględzin transportu oraz przesłuchaniu kierowcy w charakterze świadka, zawrócono transport do miejsca załadunku, gdzie przeprowadzono oględziny terenu. Inspektorzy stwierdzili brak pozwolenia właściciela terenu do prowadzenia działalności zbierania i sortowania odpadów.

Sprawa zostanie przekazania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska celem wszczęcia kontroli i nałożenia kar administracyjnych.

Źródło: GIOŚ