You are currently viewing Zatrzymanie transportu nielegalnych odpadów w ruchu międzynarodowym

Zatrzymanie transportu nielegalnych odpadów w ruchu międzynarodowym

Na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego, inspektorzy WIOŚ z Suwałk dokonali oględzin pojazdu transportującego odpady w ruchu międzynarodowym, którego miejscem docelowym był Uzbekistan. W związku z brakiem dokumentacji, transport został uznany za nielegalny.

Transport odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz elementów pochodzących z ich demontażu, miał być przewożony w ruchu międzynarodowym z Polski do Uzbekistanu. Na naczepie samochodu ciężarowego znajdowały się elementy zdemontowanych pojazdów, m.in. karoserie, silniki czy opony.

Przewoźnikiem była firma z Uzbekistanu. Kontrolowany kierowca nie okazał żadnych dokumentów transportowych oraz nie podał odbiorcy ładunku. Dodatkowo kontrolowany pojazd nie był oznakowany.

Źródło: GIOS