You are currently viewing Zielony krajobraz zmienia przepływ powietrza

Zielony krajobraz zmienia przepływ powietrza

Greening Landscape Changes Air Flow
Globalne ocieplenie byłoby gorsze, gdyby nie dodatkowa roślinność, która zmienia sposób i miejsce gromadzenia się ciepła w całym krajobrazie.

Read More…