You are currently viewing Zima wzdłuż rzeki Niagara

Zima wzdłuż rzeki Niagara

Winter Along the Niagara River
Szybko płynąca rzeka przecina śnieżny krajobraz, płynąc w kierunku jeziora Ontario.

Read More…