You are currently viewing Zmiana opłaty za zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Zmiana opłaty za zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) została wprowadzona zmiana opłaty administracyjnej za wydanie zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Opłata administracyjna za zezwolenia wydane na podstawie zgłoszenia, które wpłynęło do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska po 5 września 2018 r wynosi obecnie 14000 zł.